Kompleksowy system klasy ERP dla samorządów i gmin

System dla jednostek samorządu terytorialnego

Funkcjonalności systemu 

Korzyści

Wynikiem wielu projektów zrealizowanych w urzędach i instytucjach publicznych jest szeroka gama funkcjonalności budżetowych w tym ergonomiczne planowanie i budżetowanie, jak również moduły HRM obsługujące pracowników Służby Cywilnej, oraz specyficzne dodatki i potrącenia.

System IT pozwala na szerokie spojrzenie na posiadany majątek własny, wspierając planowanie, obsługę zakupów (w tym Zamówień publicznych), bieżące utrzymanie i szczegółowe rozliczenie powiązanych z tymi działaniami kosztów.

Korzyści

Case study i foldery