Oprogramowanie ERP dla szpitali

Comarch ERP Egeria Zdrowie

Funkcjonalności systemu ERP

Korzyści

Comarch ERP Egeria Zdrowie to system zaawansowany funkcjonalnie i technologicznie. Obsługuje procesy administracyjne i zarządcze szpitala (tzw. część szarą), może z łatwością współpracować z różnymi systemami odpowiadającymi za obszar medyczny (tzw. część białą). Umożliwia koordynowanie pracy szpitala na wszystkich jej poziomach – kadrowych, finansowych, logistycznych czy prawnych. Zastosowane rozwiązania pozwalają również na sprawną komunikację z urzędami centralnymi oraz zarządzenie procesami biznesowymi jednostki.
Korzyści

Automatyzacja procesów

Automatyzacja procesów księgowych, elastyczny plan kont ułatwiają pracę działów finansowych na równi z szerokim portfolio raportów i analizy dotyczących kondycji placówki. Wycena kosztów procedur medycznych i kalkulacja kosztów leczenia ułatwiają podejmowanie decyzji i zarządzanie. Dzięki definiowanym systemom czasu pracy, rodzajom godzin, ergonomicznym grafikom czasu pracy i szerokim możliwościom rozliczania rzeczywistego czasu pracy Comarch ERP Egeria doskonale wpisuje się w potrzeby placówek Ochrony zdrowia. System pozwala na wieloprzekrojową obsługę majątku trwałego, w tym na sprawny nadzór nad posiadanym wyposażeniem i środkami niskocennymi.

Webinary