Comarch ERP Egeria

Zdrowie

Dla placówek lecznictwa zamkniętego wdrażanie zaawansowanych narzędzi informatycznych jest koniecznością. Regulują to nie tylko przepisy prawne, ale również zmieniające się standardy dotyczące jakości i terminowości obsługi pacjentów. Wpływa to na znaczący wzrost informacji przesyłanych drogą elektroniczną, a tym samym wymusza zadbanie o szybkość transferu danych oraz szczególne bezpieczeństwo ich przepływu oraz przechowywania.

Ergonomia

Comarch ERP Egeria Zdrowie to ergonomiczne oprogramowanie przeznaczone do wspomagania zarządzania szpitalem. Jako rozwinięcie wdrażanego od lat w jednostkach administracji publicznej systemu Egeria, jest narzędziem sprawdzonym, które doskonale radzi sobie z przepływem znaczących ilości danych. Comarch ERP Egeria Zdrowie jest systemem polskim, w związku z czym można mieć pewność, że w stu procentach odpowiada zarówno normom stawianym przez polskie prawo, jak i potrzebom polskiego rynku ochrony zdrowia.

Funkcjonalności


FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Księga główna

Środki trwałe

Należności i zobowiązania

Windykacja należności

Konsolidacja

E-Deklaracje


ZARZĄDZANIE PERSONELEM

Ewidencja kadrowa

Płace

Organizacja szkoleń

Rekrutacja

Ocena okresowa

Portal pracowniczy

Delegacje


ZARZĄDZANIE KLIENTEM

Umowy

Reklamacje

CRM


MODUŁY MEDYCZNE

Wycena procedur medycznych

Kalkulacja kosztów leczenia

Transport sanitarny


PROJEKTY I UTRZYMANIE

Projekty

Remonty i obsługa techniczna


LOGISTYKA

Sprzedaż

Zakupy

Gospodarka magazynowa

Zamówienia publiczne

Transport

iLOG


WSPIERANIE DECYZJI

Generator raportów

Controlling

System informowania kierownictwa

Korzyści

Comarch ERP Egeria Zdrowie to system zaawansowany funkcjonalnie i technologicznie. Obsługuje procesy administracyjne i zarządcze szpitala (tzw. część szarą), może z łatwością współpracować z różnymi systemami odpowiadającymi za obszar medyczny (tzw. część białą). Umożliwia koordynowanie pracy szpitala na wszystkich jej poziomach – kadrowych, finansowych, logistycznych czy prawnych. Zastosowane rozwiązania pozwalają również na sprawną komunikację z urzędami centralnymi oraz zarządzenie procesami biznesowymi jednostki.

Automatyzacja procesów

Automatyzacja procesów księgowych, elastyczny plan kont ułatwiają pracę działów finansowych na równi z szerokim portfolio raportów i analizy dotyczących kondycji placówki. Wycena kosztów procedur medycznych i kalkulacja kosztów leczenia ułatwiają podejmowanie decyzji i zarządzanie.


Dzięki definiowanym systemom czasu pracy, rodzajom godzin, ergonomicznym grafikom czasu pracy i szerokim możliwościom rozliczania rzeczywistego czasu pracy Comarch ERP Egeria doskonale wpisuje się w potrzeby placówek Ochrony zdrowia.


System pozwala na wieloprzekrojową obsługę majątku trwałego, w tym na sprawny nadzór nad posiadanym wyposażeniem i środkami niskocennymi.

Do pobrania

Webinaria

Jak przygotować się do projektu wdrożeniowego?

Webinaria

Informatyzacja procesów medycznych

Webinaria

Jak szybko i bezpiecznie wdrożyć EDM?

Webinaria

Postępowanie przetargowe w praktyce