Comarch ERP Egeria

Utilities

Obecną sytuację w sektorze przedsiębiorstw utilities (energetyka, ciepłownictwo, gazownictwo, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne) cechuje olbrzymia dynamika zmian. Rośnie świadomość biznesowa klientów, coraz większego znaczenia nabiera również jakość obsługi. Poprawa efektywności działań, obniżenie kosztów przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego i wzroście przewagi konkurencyjnej to najważniejsze zadania stojące przed firmami z sektora utilities. Aby sprostać tym wyzwaniom, niezbędne jest zastosowanie zaawansowanych rozwiązań IT.

Uniwersalne narzędzie

Comarch ERP Egeria Utilities wyposażony jest w narzędzia, które usprawniają i przyspieszają procesy zachodzące w przedsiębiorstwach przy jednoczesnym zmniejszeniu poniesionego nakładu pracy. Comarch ERP Egeria Utilities oferuje zrównoważone funkcjonalności, obejmujące wszystkie istotne obszary działalności przedsiębiorstw. Jest uniwersalnym narzędziem gwarantującym stabilny rozwój każdej firmy, a jednocześnie na tyle elastycznym, by zaspokoić ich różnorodne potrzeby.

Funkcjonalności


FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Księga główna

Środki trwałe

Należności i zobowiązania

Windykacja należności

Konsolidacja

E-Deklaracje


ZARZĄDZANIE PERSONELEM

Ewidencja kadrowa

Płace

Organizacja szkoleń

Rekrutacja

Ocena okresowa

Portal pracowniczy

Delegacje


STREFA PRACOWNIKA

Grywalizacja

Digitalizacja dokumentów

Aplikacje mobilne


LOGISTYKA

Sprzedaż

Zakupy

Gospodarka magazynowa

Zamówienia

eBOK

iLOG

Transport


REMONTY I INWESTYCJE

Projekty

Remonty i obsługa techniczna


BILLING

Billing ciepła/wody

Gospodarka wodomierzowa


WSPIERANIE DECYZJI

Generator raportów

Controlling

System informowania kierownictwa


ZARZĄDZANIE KLIENTEM

EBOK

CRM

Reklamacje

Korzyści

Comarch ERP Egeria Utilities jest systemem przystosowanym do specyficznych wymagań sektora. Wykorzystanie jednorodnej technologii informatycznej zarówno w obszarach biznesowych jak i technicznych w ramach jednego systemu daje możliwość uzyskania realnych korzyści z ich użycia. Przejawiają się one przede wszystkim w znaczącym wzroście efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa oraz zmniejszeniu kosztów jego działalności.

Bezpieczeństwo

Narzędzie oparte jest na bazie danych Oracle, przez co gwarantuje bezpieczeństwo i dalszy stabilny rozwój tej technologii w przyszłości. System jest dostosowany do krajowych oraz międzynarodowych standardów finansów i księgowości. Jest również oferowany w wersji wielofirmowej dla obsługi holdingów i grup kapitałowych.

Wspieranie decyzji

Oferowane rozwiązanie pozwala na wszechstronną analizę danych w różnych przekrojach i zakresach oraz ich wizualizacje. Narzędzie wspiera nie tylko podejmowanie przez kadrę kierowniczą strategicznych decyzji, ale również usprawnia zarządzanie bieżącymi decyzjami operacyjnymi. Comarch ERP Egeria Utilities to efektywna kontrola stanu realizacji założonych planów i budżetów oraz redukcja kosztów.

 

Do pobrania

Comarch Egeria Utilities

Wodociągi i kanalizacja

Comarch Egeria Utilities

Energetyka cieplna

Case study

PWiK Rybnika