Jak Comarch ERP Egeria spełnia wymagania zintegrowanego programu rozwoju POWER 3.5?

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach działania 3.5 dla rozwoju uczelni wyższych, przewiduje środki na budowanie zasobów informatycznych i systemów ERP do kompleksowego zarządzania uczelnią. Dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego, podnosi się jakość obsługi procesów oraz sposób zarządzania uczelnią we wszystkich obszarach funkcjonowania. System Comarch ERP Egeria dla uczelni to nowoczesne rozwiązanie klasy ERP.

 

Nasz system informatyczny codziennie wspomaga szkoły wyższe w obsłudze studentów i procesów kształcenia, prowadzeniu administracji oraz całości obszaru finansowo-księgowego. Comarch ERP Egeria wspiera:


zarządzanie personelem, w tym ewidencję kadrową i obsługę płac, Portal Pracowniczy

 

controlling, budżetowanie i zarządzanie projektami, zarządzanie infrastrukturą, kontrolę wydatków

 

prowadzenie różnego rodzaju szkoleń i kształcenie kadry, e-learning, budowę zasobów edukacyjnych

 

opracowanie programów kształcenia, tok studiów, rekrutacje, wnioski, opłaty, planowanie zajęć

 

sprawy studenckie, Akademickie Biuro Karier, obsługę studentów i wykładowców on-line

 

finanse i księgowość, zarządzania majątkiem, środkami  trwałymi, prowadzenie inwentaryzacji (mobilnej), logistykę

 

Wybierając system informatyczny uczelni:

 

Poznaj oczekiwania i problemy użytkowników, które rozwiąże system informatyczny

 

Zdefiniuj podstawowe wymagania i funkcjonalności oprogramowania dla uczelni

 

Dowiedz się czy system kompleksowo obsługuje wszystkie obszary istotne dla uczelni

 

Zwróć uwagę czy system IT jest elastyczny i daje możliwości rozwoju w przyszłości

 

Nie zapominaj jak ważne jest wsparcie na całym etapie wdrożenia oraz serwis!

 

Pytaj o regularne aktualizacje oprogramowania oraz jego optymalizację, również w kwestiach zmian prawnych

 

Umów się na prezentację zintegrowanego systemu i korzystaj z wiedzy ekspertów

 

Jak wybrać zintegrowany system do zarządzania uczelnią?

 

Odpowiednio dobrany system ERP dla uczelni kompleksowo wspiera zarządzanie wszystkimi obszarami: spraw studenckich, naukowo -badawczych, obiegu dokumentów, spraw administracyjnych i zadań finansowo-księgowych.

Wybierając system informatyczny uczelni, należy zwrócić uwagę czy oferowane funkcjonalności mogą być dostosowane do potrzeb szkoły wyższej i rozwijane w przyszłości. Ważne są regularne aktualizacje systemu ERP, jego optymalizacja oraz zakres szkoleń i wsparcia dla użytkowników w czasie wdrożenia i świadczenia usług serwisu. Aby jak najlepiej wybrać zintegrowany system dla uczelni, warto wraz z użytkownikami zastanowić się nad kluczowymi funkcjonalnościami systemu informatycznego.

Zdefiniowanie na samym początku zadań i problemów, które ma rozwiązać system ERP, pozwoli ograniczyć prace związane z dostosowaniem do późniejszych wymagań użytkowników.

Warto skorzystać także z wiedzy i doświadczenia ekspertów, którzy już na etapie prezentacji systemu zwrócą uwagę na kluczowe zagadnienia związane z wdrożeniem. Profesjonalnie przeprowadzona prezentacja, to okazja do rozmowy i poznania możliwości systemu. Umów się na prezentację.

W jaki sposób rozwijamy system Comarch ERP Egeria i wspieramy użytkowników?

 

Dbamy aby system był stale rozwijany i aktualizowany, zgodnie z przepisami prawa i przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Słuchamy naszych użytkowników.


Stworzyliśmy program Egeria Lab, w którym aktywnie razem z naszymi użytkownikami testujemy i opracowujemy nowe funkcjonalności systemu. Oferujemy również szkolenia i wsparcie ponad standardową asystę techniczną. Dla naszych klientów przygotowaliśmy różne atrakcyjne formy zaangażowani w rozwój systemu: od zgłaszania potrzeb, testowanie rozwiązań, przez opracowanie case study, artykułów branżowych i udział w konferencjach.
Chcesz poznać wszystkie możliwości systemu Comarch ERP Egeria? Zobacz co możemy zaproponować. Umów się na prezentację systemu.