Comarch ERP Egeria

Instytuty

Realizacja innowacyjnych projektów i prac badawczych to kluczowe zadania Instytutów. Dla ich realizacji niezbędne jest zapewnienie i utrzymanie nowoczesnego zaplecza technologicznego i rzeszy specjalistów, a w dzisiejszych czasach dodatkowo sprawna kontrola finansów i szybkie podejmowanie właściwych decyzji strategicznych. Wsparcie dla całości tych celów gwarantuje Comarch ERP Egeria.

 

Funkcjonalności


FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Księga główna

Środki trwałe

Należności i zobowiązania

Windykacja należności

Konsolidacja

E-Deklaracje


ZARZĄDZANIE PERSONELEM

Ewidencja kadrowa

Płace

Organizacja szkoleń

Rekrutacja

Ocena okresowa

Portal pracowniczy

Delegacje


ZARZĄDZANIE KLIENTEM

Umowy

Reklamacje

CRM


PROJEKTY I UTRZYMANIE

Projekty

Remonty i obsługa techniczna


LOGISTYKA

Sprzedaż

Zakupy

Gospodarka magazynowa

Zamówienia publiczne

Transport

iLOG


WSPIERANIE DECYZJI

Generator raportów

Controlling

System informowania kierownictwa

Korzyści

Dla Instytutów naukowych najciekawszym obszarem funkcjonalnym są niewątpliwie Projekty (korzystające z budżetów, powiązane z kontraktami, obsługiwane za pomocą zamówień, odwzorowane w planach zakupów i sprzedaży, uwzględniające informacje o kosztach pracy wykonanej na poszczególnych obszarach, o pobraniach magazynowych, kosztach pracy urządzeń i usług obcych, monitorowane przez moduły finansowe i uwzględniane w danych analitycznych).

Sam moduł pozwala na obsługę różnych typów projektów – finansowanych z wielu źródeł, które mogą być grupowane i hierchizowane.


W formularzach zbliżonych do arkuszy MS Excel użytkownik może rejestrować dane etapu, projektu lub ich grupy i na bieżąco je analizować za pomocą graficznego harmonogramu lub szeregu zestawów i raportów w tym wykresu Gantta. System umożliwia wykonywanie rozliczeń grantów, dotacji, akredytacji.