Comarch ERP Egeria

Firmy komercyjne

Zmienne sygnały rynkowe, które docierają do menedżerów, oznaczają konieczność ciągłego dbania o poziom konkurencyjności. Przedsiębiorstwa zmuszone są do stałej kontroli kosztów, obserwacji sytuacji finansowej i prognoz popytu oraz optymalizacji zarządzania procesami produkcyjnymi oraz magazynowymi. Nie bez znaczenia jest również szybkość przepływu danych – pomiędzy poszczególnymi oddziałami danej firmy oraz pomiędzy przedsiębiorstwem a kontrahentami czy innymi podmiotami zewnętrznymi.

Wsparcie procesów

Comarch ERP Egeria Firmy Komercyjne jest nowoczesną, inteligentną platformą dedykowaną do kompleksowego wsparcia wszystkich procesów (biznesowych i produkcyjnych) realizowanych w dużych przedsiębiorstwach – zarówno na szczeblu zarządczym, jak i strategicznym. System usprawnia również funkcjonowanie firmy na poziomie administracji oraz obowiązków pojedynczego pracownika. Zbudowany został ze zintegrowanych modułów, z których każdy odpowiada za poszczególne obszary funkcjonowania firm komercyjnych.

 

Funkcjonalności


FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Księga główna

Środki trwałe

Należności i zobowiązania

Windykacja należności

Koszty


ZARZĄDZANIE PERSONELEM

Ewidencja kadrowa

Płace

Organizacja szkoleń

Rekrutacja

Ocena okresowa


STREFA PRACOWNIKA

Portal pracownika

Digitalizacja dokumentów

Aplikacje mobilne

Grywalizacja


PROJEKTY I UTRZYMANIE

Projekty

Zapotrzebowania

Remonty i obsługa techniczna


LOGISTYKA

Sprzedaż

Zakupy

Gospodarka magazynowa

Zamówienia

Zarządzanie klientem


WSPIERANIE DECYZJI

Generator raportów

Controlling

System informowania kierownictwa

 

Korzyści

Comarch ERP Egeria Firmy Komercyjne daje przedsiębiorcom realne korzyści. Nie tylko w postaci uporządkowania i usprawnienia obiegu informacji, lepszej kontroli nad kosztami czy działaniami operacyjnymi, ale także poprzez możliwość całkowitej lub częściowej automatyzacji wielu działań. Oferuje wielopoziomowy dostęp do informacji w zależności od potrzeb, uprawnień czy planowanego zakresu analizy. System poza budową modułową, charakteryzuje się wysokim stopniem konfigurowalności, co pozwala na dostosowywanie go do indywidualnych potrzeb i wymagań przedsiębiorstw.

Wielofirmowość

System umożliwia obsługę struktur wielofirmowych oraz organizacji wielodziałowych. Pozwala na ewidencjonowanie danych z różnych podmiotów prawnych, konsolidacji i przenoszenia danych pomiędzy poszczególnymi firmami.

Zgodność z przepisami

Comarch ERP Egeria Firmy Komercyjne został zaprojektowany w oparciu o przepisy polskiego prawa. W praktyce oznacza to, że uwzględnia wszystkie wymogi stawiane przed systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie.