Comarch ERP Egeria

Edukacja

Rynek szkolnictwa wyższego powinien reagować na postępujące zmiany społeczne oraz technologiczne. Z jednej strony uczelnie muszą zmierzyć się z takimi wyzwaniami jak zmieniająca się liczba studentów oraz ich profil, potrzeba współpracy z biznesem oraz innymi uczelniami, rosnąca liczba przetwarzanych informacji wraz z koniecznością zapewnienia łatwego dostępu i efektywnego sposobu zarządzania nimi. Z drugiej strony – z rozproszeniem poszczególnych jednostek (wydziałów i filii), koniecznością udostępniania materiałów i danych online przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Występowanie tych czynników sprawia, że niemożliwe jest dziś sprawne funkcjonowanie szkół wyższych bez wsparcia przez zintegrowany system informatyczny.

Nowoczesne rozwiązanie

Odpowiedzią jest Comarch ERP Egeria Edukacja – zintegrowany system informatyczny przeznaczony do zarządzania uczelniami wyższymi. Jest to sprawdzone, a zarazem elastyczne narzędzie klasy ERP II. Funkcjonalności Comarch ERP Egeria Edukacja obejmują wszystkie obszary funkcjonowania szkół wyższych: system kompleksowo wspiera zarówno procesy dydaktyczne, jak i administracyjne – w tym również finansowe, kadrowe oraz logistyczne.

Funkcjonalności – Front Office


FRONT OFFICE

Rekrutacja

Stypendia

Dziekanat

Czesne

Dydaktyka

Sprawy

Wirtualna uczelnia

Projekty badawcze

Funkcjonalności – Back Office


FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Księga główna

Środki trwałe

Należności i zobowiązania

Windykacja należności

Konsolidacja

E-Deklaracje


ZARZĄDZANIE PERSONELEM

Ewidencja kadrowa

Płace

Organizacja szkoleń

Rekrutacja

Ocena okresowa

Portal pracowniczy

Delegacje


ZARZĄDZANIE KLIENTEM

Umowy

Reklamacje

CRM


REMONTY I INWESTYCJE

Projekty

Remonty i obsługa techniczna


LOGISTYKA

Sprzedaż

Zakupy

Gospodarka magazynowa

Zamówienia Publiczne

iLOG

Transport


WSPIERANIE DECYZJI

Generator raportów

Controlling

System informowania kierownictwa

Korzyści

Comarch ERP Egeria Edukacja jest zaawansowanym technologicznie i funkcjonalnie rozwiązaniem, które wspiera działalność wielu uczelni wyższych w Polsce – zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Dzięki doświadczeniu związanemu z licznymi wdrożeniami, system jest wciąż udoskonalany i dostosowywany do najbardziej aktualnych potrzeb uczelni wyższych. Nad jego rozwojem pracują doświadczeni specjaliści.

Optymalizacja

W Comarch ERP Egeria Edukacja zastosowano modułową budowę oraz szeroką warstwę konfiguracyjną, w związku z czym jest on w stanie odpowiadać na indywidualne potrzeby klientów. Dzięki integracji na poziomie baz danych, informacje mogą być wprowadzone tylko raz i automatycznie przesyłane między modułami. System wspomaga porządkowanie danych oraz generowanie z nich raportów i analiz. Nie tylko umożliwia optymalizację realizowanych przez uczelnie procesów, ale również usprawnia ich kontrolę na każdym etapie.

Do pobrania


Comarch Egeria Edukacja

Back Office

Comarch Egeria Edukacja

Front Office

Webinaria

Analiza kosztów kształcenia

Case study

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Szczeciński

Śląski Uniwersytet Medyczny

ATH w Bielsku-Białej