Comarch ERP Egeria

Administracja Publiczna

Dla podmiotów administracji publicznej zastosowanie nowych technologii przetwarzania informacji stanowi ważny element funkcjonowania. Wdrożenie zaawansowanych rozwiązań oznacza dla tych instytucji przyspieszenie i usprawnienie czynności administracyjnych, obniżenie kosztów oraz zwiększenie przejrzystości działań. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sektora administracji publicznej, zaprojektowaliśmy rozwiązanie ułatwiające sprawne wykonywanie obowiązków publicznych, wpływające na wzrost skuteczności działań oraz satysfakcji interesantów. Dążenie instytucji do ulepszenia wszystkich obszarów działalności oraz procesów przetwarzania danych i informacji, to klucz do sukcesu.

Wszechstronne wsparcie

Zintegrowany System Informatyczny Comarch ERP Egeria jest narzędziem, które wspomaga i usprawnia zarządzanie instytucjami oraz oferuje wszechstronne wsparcie w procesach podejmowania decyzji, niezbędnych do funkcjonowania jednostek sektora publicznego w dzisiejszych warunkach ekonomicznych i prawnych. Comarch ERP Egeria dla instytucji administracji publicznej to oprócz oprogramowania, także wiedza dotycząca specyfiki sektora, zdobyta podczas realizacji wielu projektów w jednostkach publicznych.

FunkcjonalnościFINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Księga główna

Środki trwałe

Należności i zobowiązania

Windykacja należności

Konsolidacja

E-Deklaracje


ZARZĄDZANIE PERSONELEM

Ewidencja kadrowa

Płace

Organizacja szkoleń

Rekrutacja

Ocena okresowa

Portal pracowniczy

Delegacje


ZARZĄDZANIE KLIENTEM

Umowy

Reklamacje

CRM


LOGISTYKA

Sprzedaż

Zakupy

Gospodarka magazynowa

Zamówienia

Transport

iLOG


REMONTY I INWESTYCJE

Projekty

Remonty i obsługa techniczna


MODUŁY SAMORZĄDOWE

Podatki i opłaty

Gospodarka nieruchomościami

Egzekucje

Dodatki mieszkaniowe

Pomoc publiczna

Monitor należności podatkowych

Upomnienia i mandaty

Planowanie i budżetowanie


WSPIERANIE DECYZJI

Generator raportów

Controlling

System informowania kierownictwa

Korzyści

Wynikiem wielu projektów zrealizowanych w urzędach i instytucjach publicznych jest szeroka gama funkcjonalności „budżetowych" w tym ergonomiczne planowanie i budżetowanie, jak również moduły HRM obsługujące pracowników Służby Cywilnej, oraz specyficzne dodatki i potrącenia.

System pozwala na szerokie spojrzenie na posiadany majątek własny, wspierając planowanie, obsługę zakupów (w tym Zamówień publicznych), bieżące utrzymanie i szczegółowe rozliczenie powiązanych z tymi działaniami kosztów.