Program Operacyjny POWER Wiedza Edukacja Rozwój

Jak wybrać system ERP w ramach Programu Operacyjnego POWER?

Odpowiednio dobrany system ERP dla uczelni kompleksowo wspiera zarządzanie wszystkimi obszarami: spraw studenckich, naukowo -badawczych, obiegu dokumentów, spraw administracyjnych i zadań finansowo-księgowych. Wybierając system informatyczny uczelni, należy zwrócić uwagę czy oferowane funkcjonalności mogą być dostosowane do potrzeb szkoły wyższej i rozwijane w przyszłości.

Ważne są regularne aktualizacje systemu ERP, jego optymalizacja oraz zakres szkoleń i wsparcia dla użytkowników w czasie wdrożenia i świadczenia usług serwisu. Aby jak najlepiej wybrać zintegrowany system dla uczelni, warto wraz z użytkownikami zastanowić się nad kluczowymi funkcjonalnościami systemu informatycznego. Zdefiniowanie na samym początku zadań i problemów, które ma rozwiązać system ERP, pozwoli ograniczyć prace związane z dostosowaniem do późniejszych wymagań użytkowników.

Warto skorzystać także z wiedzy i doświadczenia ekspertów, którzy już na etapie prezentacji systemu zwrócą uwagę na kluczowe zagadnienia związane z wdrożeniem. Profesjonalnie przeprowadzona prezentacja, to okazja do rozmowy i poznania możliwości systemu. Umów się na prezentację.

Program unijny POWER 3.5

 Jakie projekty są finansowane w ramach programu POWER?

Uczelnia dostępna

Projekty przewidują wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia oraz wprowadzenie do programów modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami.

Koszt całego programu wyniesie 4,4 mld euro, co stanowi 1/3 wszystkich środków, jakimi dysponuje Europejski Fundusz Społeczny (dokładnie 34%).

W roku 2019 przewidziane sa dwa nabory w ramach III osi, która obejmuje szkolenictwo wyższe. W lutym, jego wartość wynosi 200 000 000,00 zł oraz w maju - 30 000 000,00 zł.

Jak złożyć wniosek w ramach programu?

Oś I - Osoby młode na rynku pracy,
Oś II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Oś III - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Oś IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
Oś V - Wsparcie dla obszaru zdrowia.

W ramach III osi Programu POWER proponujemy system ERP dedykowany dla uczelni wyższych. 

Wnioski należy składać elektronicznie za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Logowanie do systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA możliwe jest po wejściu na stronę internetową (https://www.sowa.efs.gov.pl/). 

Terminy

Przyjmowanie wniosków trwa od 15 kwietnia 2019 r. (godz. 8:15) do 28 czerwca 2019 r. (do godz. 14:00).

Jak Comarch ERP Egeria spełnia wymagania Programu Wiedza Edukacja Rozwój

"Wdrożenie systemów wspierających obsługę dziekanatową, to przede wszystkim poprawa jakości pracy pracowników administracyjnych oraz skrócenie czasu obsługi spraw, co przekłada się na realną korzyść dla studenta. System Comarch SEP obsługuje wszelkie procesy realizowane na uczelni począwszy od opracowania programów kształcenia, poprzez rekrutację, planowanie zajęć po internetową platformę studenta oraz wykładowcy. Dodatkowo, pełna zgodność z przepisami prawa oraz integracja z systemami POLON i ORPD przyczynia się do efektywnego wypełniania zadań sprawozdawczych oraz minimalizacji ryzyka popełnienia błędów."



Patrycja Batko, Konsultant ds. Rozwiązań Biznesowych ERP Egeria w Comarch SA

Korzyści z wdrożenia oprogramowania w ramach programu POWER

Informatyk



 • Stabilna, sprawdzona i nowoczesna technologia
 • Łatwa administracja, wsparcie serwisu oraz dodatkowe szkolenia
 • Referencyjne wdrożenia, łatwa integracja i wysoki poziom bezpieczeństwa
 • Usprawnienie pracy i oszczędność czasu
 • Mechanizmy bezpieczeństwa, zgodność z ustawami m.in. RODO

Kwestor



 • Możliwość uzyskania przejrzystych, intuicyjnych raportów
 • Monitorowanie na bieżąco wydatków, inwestycji, środków
 • Sprawna koordynacja zadań i sprawdzanie wyników
 • Niezawodność obliczeń
 • BI (Business Intelligence)
 • Zawsze aktualne dane
 • Odciążenie w pracy i minimalizowanie ryzyka popełnienia błędów

Kanclerz



 • Aktualne i łatwo dostępne informacje oraz raporty
 • Dostosowane funkcjonalności managerskie oraz wsparcie w podejmowaniu decyzji
 • BI, controlling i analizy
 • Prognozowanie finansowania uczelni
 • Atrakcyjna cena i krótki czas realizacji wdrożenia
 • Profity dla studentów - wykłady/ spotkania z ekspertami 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.



Przejdź do formularza