Comarch ERP Egeria 7.0

System Comarch ERP Egeria jest zbudowany w na architekturze trójwarstwowej, może działać zarówno w modelu usługowym Cloud jak i w tradycyjnym modelu wdrożenia.

Kluczowe moduły finansowo-księgowe i ewidencji majątku: Księga Główna, Sprzedaż, Należności i Zobowiązania i Środki Trwałe oraz moduły bazowe obejmujące Centralną Kartotekę Kontrahentów i Centralne Słowniki Systemowe współdzielą nowe funkcjonalności uwzględniając zmiany prawne w Polsce.

System Egeria 7.0 działa w nowoczesnej technologii i architekturze zapewniając niskie koszty wdrożenia i bezpieczeństwo danych.

Moduł elektronicznego obiegu dokumentów

 • Moduł elektronicznego obiegu dokumentów umożliwia sprawne zorganizowanie obiegu informacji w sekretariatach. Digitalizacja procesów skraca czas obsługi dokumentów i ułatwia zarządzanie terminami obsługi spraw. Dzięki zaawansowanej integracji z Comarch ERP Egeria 7 - elektroniczny obieg faktur jest w pełni zautomatyzowany, co przyspiesza procesy akceptacji i rozliczania faktur.
 • Zarządzanie procesami biznesowymi umożliwia moduł BPM, który ułatwia swobodne projektowanie przepływu informacji zgodnie z wytycznymi w Twojej organizacji. 
 • Moduł elektronicznego obiegu dokumentów zapewnia ochronę danych i zabezpiecza przed dostępem osób trzecich.
 • Rozwiązanie umożliwia nadzór nad dokumentem od momentu wpływu aż do pełnej archiwizacji w repozytorium dokumentów, co pozwala na łatwiejsze zarządzanie zadaniami oraz kontrolę stanu realizacji. W ten sposób wzrasta efektywność oraz wydajność pracy Twojego zespołu.
 • Moduł elektronicznego obiegu dokumentów nie będzie Cię ograniczać zarówno co do ilości jak i typów przetwarzanych dokumentów. Dokument przychodzący w wersji elektronicznej lub tradycyjnej zawsze zostanie skierowany na odpowiednią ścieżkę obiegu, a jeśli jest dokumentem księgowym ostatecznie zostanie rozliczony w module finansowo-księgowym systemu ERP.

Nowy generator raportów

Transformacja używanych raportów standardowych Oracle Reports do nowego narzędzia raportującego.

Kokpit menadżerski

Kokpit Menadżerski zbiera, grupuje, organizuje, porównuje i wizualizuje wybrane wskaźniki. Umożliwia wizualizację KPI w postaci:

 • Wykresów
 • Grafik
 • Zestawień tabelarycznych

Aplikacja funkcjonuje na wszystkich urządzeniach obsługujących popularne przeglądarki internetowe. Dostęp do Kokpitów menadżerskich nie wymaga wielokrotnego podawania nazwy użytkownika i hasła, uwierzytelnianie zintegrowane jest z logowaniem do systemu EGERIA 7.0.

Nowy Portal Pracowniczy

Portal Pracowniczy usprawnia codzienną pracę, dając pracownikom łatwy dostęp do niezbędnych informacji. Dzięki mechanizmowi zarządzania uprawnieniami, dostęp do danych jest ograniczony i zależy od pełnionej funkcji i stanowiska, co znacznie wpływa na bezpieczeństwo informacji.

Portal Pracowniczy daje wiele korzyści:

 • wygodny dostęp do pracowniczej książki adresowej, łatwe wyszukiwanie kontaktów
 • bezpieczeństwo danych oraz zgodność z przepisami RODO
 • dostęp pracownika do jego danych personalnych oraz informacji o wynagrodzeniu

Korzyści

Funkcjonalne:

 • Nowy interfejs użytkownika z opcją personalizacji
 • Integracja z otwartymi bazami wiedzy
 • Wykorzystanie modułu elektronicznego obiegu dokumentów do bezpośredniego przesyłania dokumentów

Technologiczne:

 • Jednolity i stabilny framework Open-Source oparty o język Java
 • Silnik raportujący Jasper Reports
 • Aktualizacja aplikacji bez zamykania starych sesji i jej podziału na mniejsze moduły 

Eksploatacyjne:

 • Bezpieczna komunikacja i ochrona danych osobowych
 • Rozwiązanie wspiera działalność wielu branż
 • Optymalizacja ruchu sieciowego

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza